Gereedschapskist

Kunstzinnige therapie

Als je niet lekker in je vel zit, psychisch kwetsbaar of ziek bent, wil je graag zo snel mogelijk weer ‘de oude’ worden. Als je voor kunstzinnige therapie kiest, sta je een tijdje rustig stil bij jezelf. Het gaat niet om symptoombestrijding. ‘Beter worden’ vraagt om een innerlijke verandering, dat is een intensief en intiem proces. Bij kunstzinnige therapie doe je dat in je eigen tempo, dat kan dus ook heel snel zijn.

Het proces werkt voor een groot deel non-verbaal. Je werk toont je onmiskenbaar hoe je keuzes maakt en hoe je mentaal functioneert. Het laat je óók ontdekken wat je zelf kunt bijdragen aan een gezonde balans. De rol van mij als therapeut is getuige zijn, zodat het proces plaats kan vinden. Op momenten waar het nodig is ben ik gids. Kunstzinnige therapie versterkt wat krachtig, vitaal en gezond is en heeft als doel dat je weer zelf je eigen levensteugels neemt.

beeld_0501Focussen

Je wordt geboren met een haarfijn besef van hoe je je fysiek en mentaal voelt. Door ervaringen van pijn en vervreemding wordt dit subtiele vermogen aangetast of raakt het zelfs helemaal overspoeld. Door focussen is het opnieuw te leren. Daarbij word je jezelf bewust van een dieper liggende laag van weten, die zich via je lichaam kenbaar maakt.

Tijdens het focussen komt een innerlijke dialoog tot stand waarbij je leert luisteren naar de gewaarwordingen in je lichaam. Dit kan een vaag ‘iets’ zijn wat zich in je lichaam aandient. Wanneer dat ‘iets’ op een vriendelijke manier uitgenodigd wordt, krijgt het de kans zich te ontvouwen en een verhaal te vertellen. Dit verhaal krijgt ook weer de ruimte, om tot een bewustwording te komen. Met als gevolg mentale bevrijding, fysieke ontspanning en veranderingen ten goede in je leven.

nestje_2354Imaginatie

De taal van de ziel bestaat uit beelden. Deze beelden kleuren onbewust je waarneming, emoties, lichamelijke processen, je denken en je gedrag. Door contact te leggen met deze innerlijke beelden heb je een krachtig uitgangspunt om veranderingsprocessen op gang te brengen.

Tijdens een imaginatieproces begeleid ik je, om vanuit het hier en nu de weg te vinden in je eigen beeldenwereld. Met de gevonden beelden kun je een dialoog aangaan, dit gaat gepaard met bijzonder levendige gevoelens. Bewust contact met je belangrijkste beelden en symbolen kan tijdens een veranderingsproces veel inzicht geven. Je zult ontdekken waar die beelden voor staan en dat je de essentie ervan in doelbewust gedrag om kunt zetten. Gedrag waar je voor kiest.

bureau_2365Het helende verhaal

In een helend verhaal stap je in het leven van een fictief personage. Dan ervaar je hoe jij op reis bent in jouw leven, waar je stagneert en wat je kan helpen. In het verhaal herken je universele thema’s die individueel óók spelen. Je ervaart in alle directheid, maar toch op een zachte manier wat om verandering vraagt. Je gaat werken met dat wat je het meest raakt in het verhaal. In beeldtaal is alles mogelijk: gebroken vleugels kunnen door zonlicht weer genezen, je konijn kan praten, enzovoorts. Deze beelden maken dat je uit je vaste kaders kunt stappen en weer in beweging komt.

Lees ook het Interview per 9-1-2015