Opraapsels

Dit deel van de website is een doorgeefluik van cadeautjes in beeld en taal. Hier leg ik neer wat ik hier en daar opraapte omdat het raakte aan mijn leven en mij in beweging bracht. Op die manier is het ook een cadeautje voor mijzelf, omdat het uitnodigt af en toe stil te staan bij wat mij voedt en inspireert.

___

 

Deze foto heb ik afgelopen herfst gemaakt.

klei_2127

Het beeld brengt me terug bij de vitaliteit en draagkracht van mijn oergrond, de Brabantse rivierklei met de geluiden van grazende koeien in de weide tegen het licht van de ondergaande zon de graanvelden van mijn vader de geur van dampige, omgeploegde rivierklei
oogstvreugde
De aarde die mij als kind heeft gedragen en gevoed.

___

 

Over schepper en schepsel

de beelden die je maakt zijn wijzer dan jijzelf

 ___

 

Dit is waar het voor mij steeds over gaat, als ik kijk naar mijn eigen proces en als ik kijk naar de mensen die ik begeleid:

steeds weer gaat het om op weg gaan en weer thuiskomen, ontdekken wat echt bij jou hoort en herontdekken hoe vruchtbaar ‘eigen bodem’ is

 

thuiskomen

staan op

eigen bodem

vruchtbare aarde

ruimte voelen

in contact

met jezelf

en de ander 

___

 

print