Feedback

Vrouw 49 jaar, na een emotioneel zware periode
Soms is het tijd het één en ander op te ruimen binnen in jezelf. Voor mij was de weg via creatief bezig zijn een goede om toe te laten wat er nog van binnen speelde. Het creatief bezig zijn gaf mij weer ruimte voor nieuwe en mooie dingen! Dank je wel!

 

Vrouw 48 jaar, post-traumatisch stres syndroom
Als ik binnenkom, drinken we thee, er komt een gesprekje en daaruit blijkt vaak wat we gaan doen. Jij weet dat ik kwetsbaar ben, je behandelt me met respect en liefde. Neem nou die keer dat jij een lekkere stoel haalde en ik gewoon in slaap gevallen ben toen ik zo onwijs moe was. (…..) Je las me voor waar ik rustig van werd.

stapelen_1973Soms zijn de opdrachten veel pittiger en word ik geconfronteerd met mijn gevoel en komen we ook bij mijn trauma’s aan. De eindopdracht om toch ontspannen naar huis te gaan is stenen stapelen. Ik wil nog steeds de 15 halen, maar kom niet hoger dan 14.
Ik hou erg van schrijven en krijg regelmatig een schrijfopdracht mee als ‘huiswerk’. Af en toe is het heel erg moeilijk, dat is gewoon zo. Dan kom ik mezelf tegen of iets uit het verleden wat allesbehalve leuk was. Positiviteit is ook een belangrijke. We kunnen bij tijd en wijle goed lachen. Tussen de ellende, de schoonheiden van creaties en jouw goede zorg door, is daar gelukkig ook ruimte voor. Ik leer veel van jou, daar hoort mezelf tegenkomen en mijn neus stoten ook bij.
Je bent wijs in je doen.

Ouders van Merijn, 4 jaar
In de periode dat wij met onze hulpvraag bij Marlijn kwamen was Merijn in onze optiek erg moeilijk te corrigeren in zijn gedragingen.

Dit uitte zich in driftbuien, agressief gedrag (bijten, slaan, schoppen en schreeuwen) Merijn kon zich niet concentreren op het spel en zijn zus was regelmatig het doelwit van onverwachte agressieve uitingen.
Merijn en Manna schelen 1,5 jaar en er heerste een negatieve wisselwerking tussen hen. Feitelijk was dat al direct na de geboorte van Merijn zichtbaar doordat ze haar kleine wereld moest gaan delen met een broertje wat ze erg moeilijk vond. Naar ons inziens heeft Merijn direct de druk van Manna moeten ervaren in de vorm van knijpen en bijten, en het moeilijk kunnen delen van aandacht waardoor  verbondenheid moeilijk tot stand kwam. Wij denken dat hij al deze signalen bewust en onbewust heeft opgevangen.
Doordat deze wisselwerking ontstond heeft Merijn veel onmacht ervaren en wij denken dat een deel van zijn problematiek zijn gedragingen hebben veroorzaakt.

stapelen_1227De eerste weken na het starten van de therapie merkten wij tijdens de sessies een enorme impulsiviteit bij Merijn (hij vloog alle kanten op).
Kon zich niet concentreren en wilde alles tegelijkertijd doen. Marlijn heeft op gegeven moment een grote schaal met zand op de vloer neergezet en met is hem op de grond gaan zitten. Samen met het zand spelen (wat kun je ermee, wat gebeurt er wanneer je er wat water bij doet, hoe kun je het zand in de schaal houden in plaats van op de vloer)
In feite heeft dit geleid tot het voelen en ervaren en zo langzamerhand tot een resultaat te komen ( een berg versiert met prachtige steentjes en schelpjes).

Zo langzamerhand kwamen er ook andere materialen om mee te werken zoals schilderen en boetseren. Dit ging na verloop van tijd steeds beter en we merkten steeds meer rust in zijn handelingen tijdens het werken. Op het pad van voelen en beleven tijdens construeren en afronden en daarin rust te vinden, werd een begin gemaakt.
Dat had tot gevolg dat Merijn leerde wat hij zelf maakt ook de moeite waard is en zodoende zichzelf meer en meer kan vinden. Hij is als het ware meer gaan stromen vanuit zichzelf waardoor hij ook beter is gaan combineren met zijn omgeving. We merkten dat hij makkelijker te corrigeren was en het spel tussen zijn zus en hem langer kon gaan duren (fantasiespel met z’n tweeën). Momenteel komt er meer wisselwerking tussen hen beiden ondanks dat de competitie wel blijft bestaan, gaat hij toch meer uit van zijn eigen kracht.

Door de aandacht en rust die geboden werd tijdens de therapie kon Merijn daar ook open voor gaan staan. Geen andere prikkels van buitenaf alleen Marlijn, het materiaal en hemzelf.
Wij hebben ervaren dat dit voor hem een hele goede opstap is geweest om weer verder te kunnen groeien samen. Ondanks het feit dat er een aantal zaken in zijn lot besloten liggen hebben we Merijn een goede richting kunnen geven waar we zijn pad verder in goed vertrouwen kunnen gaan volgen.
Het gevoel dat we elkaar weer bij de hand kunnen nemen en in vertrouwen verder kunnen is een essentie van de therapie die Merijn en wij als ouders hebben mogen ontvangen.

 

Vrouw 55 jaar, zoekt haar plek binnen relaties
Omdat ik, ondanks verschillende andere therapieën, nog steeds niet het gevoel had bij de kern van mijn verdriet/boosheid/angst te zijn gekomen ben ik via internet bij Marlijn terecht gekomen. Marlijn is niet alleen een zeer bekwaam therapeut, maar ook een warm, begripvol mens. Ze heeft mij via gesprek, beeldende verhalen, oefeningen in focussen en de kunstzinnige uitwerking hiervan bewustwording van en inzicht in mijn problemen gegeven.

Het waren voor mij vaak pittige sessies, maar ik heb me altijd begrepen en gesteund gevoeld en kon op deze manier een enorme lading oud zeer overboord zetten en kan ik hierdoor nog steeds een enorme rust ervaren. Nog nooit heeft een therapie voor mij zoveel positief effect gehad. Ik ben nog steeds, als ik in paniek dreig te schieten, dankbaar voor de oefeningen die ik dan dapper uitvoer.

 

Cursisten

Ziska
Creativiteit en meditatie zijn twee belangrijke pijlers die mij voeden in mijn dagelijks leven. Door drukke werkzaamheden was ik de connectie met deze pijlers een beetje kwijt. Toen ik het aanbod van Marlijn las in de krant een jaar geleden, heb ik me aangemeld.

Het is fijn om mijn innerlijke drijfveren in vorm en kleur weer te geven tijdens deze avonden. Het delen met elkaar, de verwondering en de herkenning zijn elke keer weer bijzondere ervaringen. Het geeft me inzicht, rust en inspiratie in mijn dagelijks leven. Ik verheug me dan ook enorm op het komend jaar. 

 

Merkstenen

Christa Wiersma
Een paar jaar geleden is mijn vader overleden, op 90-jarige leeftijd. Niets dramatisch of unieks. Maar wel een bijzondere mijlpaal in mijn biografie. Ik vond het een mooi moment om bij stil te staan en kort na zijn overlijden zag ik een bericht van Marlijn om n.a.v. een verlies met stenen te werken. Precies waar ik onbewust behoefte aan had! Over een langere periode een aantal momenten bezig zijn met de steen, met mijn vader, met onze relatie.

vijlen_0783Een wonderbaarlijk mooi proces ontspon zich, als vanzelf, onder de kalme begeleiding van Marlijn. Een prachtige vorm kwam tevoorschijn uit de steen en het is een waar monument geworden. Marlijn keek letterlijk en figuurlijk vanuit verschillende perspectieven waardoor ze mij liet zien wat er in de steen verborgen was en graag zichtbaar wilde worden.

Het kunstzinnig werken heeft me in een mooie beweging gebracht die ik telkens weer terug kan voelen als ik naar de steen kijk.

Vorig jaar is mijn moeder overleden en het lag voor mij voor de hand, dat ik weer een steen ging maken. Het werd een heel ander proces, met een heel andere steen maar net zo prachtig. Net als bij de eerste keer was het fijn door Marlijn begeleid te worden, waardoor nieuwe werelden open gingen. Het heeft me veel rust gebracht en nieuwe inzichten.

Het kunstzinnig werken is echt een toegevoegde waarde. Juist hierdoor kwamen belangrijke inzichten aan het licht. Dat had op geen enkele andere manier gekund.

Dankjewel Marlijn, voor je kundige, zachte en ook lichte wijze van aandacht en aanwezig zijn.