Groepen/cursussen

groep_031In een groep deel je. Je gaat samen op reis rond een thema, op zoek naar je eigen ontwikkeling, via je eigen proces en je leert van de anderen. Het kunstzinnige werk is een middel, het gaat niet om een ‘mooi’ resultaat. Het gaat om intimiteit en ontmoeting. Het individuele staat in dienst van het geheel en andersom.

werk_3020

Mindfulness:

Zijn bij wat je handen doen 

Vijf creatieve bijeenkomsten voor iedereen die zoekt naar verstilling, uitwisseling en zingeving. Je voert ontspannende en inspirerende opdrachten in kleur of klei uit.

Marlijn_3012bJe aandacht is bij wat er onderweg ontstaat, mindfullness leert je met een open houding te zijn bij wat je maakt. De chakra’s zijn voor 2015 het thema voor deze cursus, waarin plezier en eenvoud kenmerkend zijn.

Binnen een groep van maximaal zes personen is voldoende ruimte voor persoonlijke begeleiding.

 

Voor data zie cursuskalender

 

hart_0968Burn-out als kans:

Hoe word ik weer meer IK?

Een traject voor als na een burn-out de ergste vermoeidheid voorbij is. Het traject omvat zeven groepsbijeenkomsten en twee individuele sessies.

Je leidde een leven dat niet meer van jou was. Je lijf protesteerde, niks leek nog vanzelf te gaan. Je gevoel was uitgedoofd, op wilskracht ging je verder. Tot je in een burn-out terechtkwam.

Hoe ga je nu verder? Wat zijn de signalen van je lichaam? Hoe verzorg je je vitaliteit? Wat heb je nodig om je leven opnieuw te bezielen? Hoe geef je je leven weer zelf vorm?

Burn-out als kans is een kunstzinnige ontdekkingsreis vanuit rust en inspiratie, waarbij je zelf het reisdoel bent. De verschillende kunstzinnige technieken werken ontspannend en brengen  bewustwording en vitaliteit. Daarnaast maak ik gebruik van alles uit mijn gereedschapskist.

Een traject kan op ieder moment starten bij drie of meer deelnemers.

Voor data zie cursuskalender

beeld_1467Verliesverwerking:

Merkstenen, stilstaan bij verdergaan

Negen bijeenkomsten van een dagdeel rondom een onvervuld verlangen of een persoonlijk verlies, bijvoorbeeld door dood of ziekte, emigratie of echtscheiding. Het traject omvat zeven groepsbijeenkomsten en twee individuele sessies.
In zeepsteen geef je er vorm aan. Wat je handen teweeg brengen in de steen, krijgt het eerste woord. We luisteren naar dit verhaal en geven dit aandacht. Zo maak je ruimte voor je verlies en geef je het een gezicht. Ervaring in steen bewerken is niet nodig, een traject start bij drie of meer deelnemers.

Voor data zie cursuskalender

Themadagen:

Drie dagen waarin je de natuur beleeft en jezelf er in ontmoet.

Themadagen

Opstaan

De aarde is niet te houden: er stuwt van alles de grond uit, knoppen staan op openbarsten en de wereld krijgt weer kleur.
De natuur als spiegel: wat wil er in jou opstaan of naar buiten komen?
Hoe verzorg jij je vitaliteit?
Activiteiten: de natuur ingaan en ervaren, schilderen, tekenen en verhalen


Oogsten

De zomer is voorbij, alles gloeit nog na. Vruchten rijpen uit of zijn al klaar om geoogst worden. Het is tijd om de balans op te maken.
De natuur als spiegel: Wat rijpt er in nog in jou? Wat heb jij verworven?
Activiteiten: de natuur ingaan en ervaren, schilderen, tekenen en verhalen


Het Labyrint: thuiskomen

In de natuur is alles kaal, koud en stil geworden. Alle leven trekt zich terug, het is een tijd van verwachting en tijd om zelf ook naar binnen te gaan
De natuur als spiegel: Hoe kun je de weg naar binnen gaan en ruimte maken voor de stilte in jezelf?
Activiteiten: een labyrint maken, schilderen, verhalen en het labyrint lopen

Voor data zie cursuskalender

 

Mocht je belangstelling hebben voor een cursus of themadag, maar verhinderd zijn op het geplande tijdstip, laat het me weten, want er valt meestal wel wat te schuiven.